START DIRECT MET DE CURSUS

 

Over NL AIC

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis én toepassing van AI voor welvaart en welzijn met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden.

Werkgroep Energie en Duurzaamheid

Nederland wil in de komende tien jaar grote stappen zetten om de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie en de elektrificatie van de warmtevraag en mobiliteit te stimuleren. Deze wens vereist een complete en zeer complexe omslag in het energiesysteem.

Het doel van de werkgroep Energie en Duurzaamheid is om de ontwikkeling van nieuwe AI- oplossingen ten behoeve van uitdagingen in de energiesector en rondom duurzaamheid te ondersteunen en daarmee de Nederlandse economie te stimuleren. Hiertoe brengen we expertise in AI en in de relevante sectoren bij elkaar en werken we samen om dit soort uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.

Meer over dit toepassingsgebied

Over de Topsector

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. De missies voor energietransitie en duurzaamheid bepalen de prioriteiten van de Topsector Energie.

Door digitale ontwikkelingen ontstaan nieuwe mogelijkheden en verandert de manier waarop we leven en werken. De energietransitie brengt naast duurzame bronnen en een veranderend energienetwerk ook een veranderende maatschappij met zich mee, waarin digitalisering er mede voor zorgt dat we op een hele nieuwe manier met energie omgaan.

bezoek topsector

Stichting Lowercase

Voor het vervaardigen van de AI-cursus voor Energie werkt de NL AIC samen met Stichting Lowercase. Eerder lanceerde Lowercase al de Nationale AI-Cursus waar inmiddels meer dan 300.000 deelnemers mee zijn bereikt.

meer over stichting lowercase

Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Doe mee!